هدف از ایجاد سایت وکیلوند چیست ؟

هدفتون از ایجاد این سایت چیست؟ از چه پلتفرمی استفاده نموده اید؟

27 تیر 1400 72

سلام
کاربر عزیز هدف ارایه خدمات مشاوره تخصصی حقوقی به متقاضیان و ارایه خدمت وکالتی به موکلان با نظارت و پیگیری های موثر تا حصول نتیجه در خصوص جزییات فنی لزومی به توضیحات در این بخش نمی بینیم

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی