نحوه اطلاع از لوایح ارسالی پرونده به دادگاه چگونه است ؟

0-نامه وارده از طرف «محسن غفوري» با موضوع «وصول نامه و ضمائم» در تاریخ 1400/05/04 واصل و به شماره 140012990012186734 ثبت گردید اخرین گزینه اینه بعد از ٢٠ روز اتمام اعتراض بیمه و حکم قطیعی که وکیلم داده اینو منظور چیه

06 مرداد 1400 112

سلام
کاربر محترم این لایحه اگر بعد از قطعیت رای باشد و وکیل شما با دادگاه ارسال نموده احتمالا برای پیگیری اجرای دادنامه و اخذ محکوم به است .
برای اطلاع قطعی از وکیل خود سوال نمایید و یا شخصا به دادگاه مراجعه کنید

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی