محاسبه دیه یک درصد از یک سوم از یک دهم

دیه یک درصد از یک سوم از یک دهم دیه کامل چقدر میشه

نظر سوال کننده به پاسخ:
مرسی از راهنمایی دقیقتون
12 مرداد 1400 101

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی