;
مجازات قانونیه ده گرم حشیش چیست

سلام وقت بخیر می‌خوام بدونم مجازات ده گرم حشیش چقدر هست آیا زندانی دارد.

30 مرداد 1400 28

باسلام
مطابق با ماده 5 قانون اصلاح قانون مبارزه بامواد مخدراصلاحی 1399 به تناسب وزن موادمخدرکه حمل شده یا نگهداری شده مجازات حبس برای عاملین پیش بینی شده
ولی برای پرسش شما مجازات حبس ندارد بلکه پنج تاپانزده میلیون ریال جزای نقدی وده تاهفتادوچهارضربه شلاق پیش بینی شده است

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی