مهلت پرداخت محکوم به ( بدهی که دادگاه حکم داده ) چقدر است ؟

سلام بعد از ثدور اجرایه چند روز وقت داریم که اعسار بدهیم اگر اصل بدهی را پرداخت کنیم برای خسارت تاخیر وتایدیه چک زندان میرویم یانه باتشکر

02 شهریور 1400 146

سلام
کاربر محترم شما از زمان ابلاغ اجراییه ده روز مهلت پرداخت بدهی دارید که در این حالت از پرداخت نیم عسر دولتی معاف خواهید شد و همچنین از زمان ابلاغ اجراییه فرصت طرح دعوی اعسار از پرداخت محکوم به دارید .
اما در مورد قسمت آخر سوال ، شما مکلف به پرداخت اصل و خسارت تاخیر تادیه و هزینه های دادرسی همزمان هستید و تفکیک و پرداخت قسمتی از محکوم به مانع از اقدام برای جلب شما نمی شود مگر حکم اعسار صادر گردد

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی