تغییر نام و نام خانوادگی

سلام بنده میخام فامیلیم اصغرنیا هستش میخام تغییربدم به فامیلی گلپا

26 اردیبهشت 1401 82

با درود؛
کاربر محترم؛ ابتدا درخواست کتبی خود، مبنی بر تغییر نام خانوادگی را در اداره ثبت احوال محل مطرح نمایید، در صورت عدم توفیق و عدم حصول نتیجه، می توانید دادخواست تغییر نام خانوادگی بطرفیت اداره ثبت احوال محل، ازطریق دفاتر خدمات قضایی ، جهت رسـیدگی در دادگاه، ثبت و ارسال نمایید..

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی