;
حق الوکاله وگیل طبق تعـرفه کاتون وکلا

سلام ، باید طبق تعرفه کانون وکلا سه درصد از ارزش خواسته به وکیل پرداخت گردد ، موضوع مورد وکالت ملک بوده است و همانطور که مستحضرید ارزش خواسته در دادخواست بر مبنای ارزش معاملاتی می باشد نه اررش واقعی و روز ملک ، سیوالی که از خدمت شما داشتم این است که سه درصدی که باید به وکیل طبق تعرفه پرداخت گردد بر مبنای ارزش معاملاتی محاسبه می گردد یا ارزش روز و واقعی ملک ؟

23 شهریور 1400 7

با درود؛
کاربر محترم؛ اصـولا حق الوکاله وکیل، از ارزش خواسـته در دادخواست مطـروحه که بر مبـنای ارزش معاملاتی واقعی ملک که در دادخواست مقـوم گردیده است، می باشد..
موفق باشـید..

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی