فروش وام ازدواج به غیر

سلام من واممو فروختم میگن ک فروش وام ازدواج غیر قانونیه بعد من سفته از اون شخص خریدار گرفتم .اون سفته ارزشی داره درموقع نیاز من ؟

24 شهریور 1400 58

بااحترام
کاربر محترم فروش وام ازدواج غیر قانونی می باشد ولی با داشتن سفته می توانید در صورت عدم پرداخت اقساط وام ، مطالبه وجه سفته را نمایید جهت اطمینان بیشتر سعی کنید ضامنین وام از شخص خریدار باشد

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی