ارجاع پرونده به اجرای احکام

سلام بعد رأی دادگاه تجدید نظر پرونده به شکل اتوران به اجرای احکام میره یا خودم باید انجام بدم پرونده دادگاه بعثت بود پیام از دادگاه اغدیر پیام آمده کوجا باید برم

26 شهریور 1400 85

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی