;
امکان صدور حکم محکومیت کیفری با عدم حضور متهم

سلام، آیا با یکبار احضار و عدم‌حضور شخص امکان صدور رأی محکومیت کیفری بصورت غیابی وجود دارد؟

01 مهر 1400 25

با درود؛
کاربر محترم؛ در صورتیکه کیفرخواست صادره منطبق با مدارک و دلایل پرونده بوده باشد و پرونده معد برای صـدور حکم بوده باشد، در اینصورت حتی با عدم حضور متهم، تصمیم مقتضی اتخاذ و حسب مورد حکم محکومیت بصورت غیابی صادر میگردد..
پس از ابلاغ مفاد حکم غیابی صادره، متهم می تواند در مهلت مقـرر از حکم صادره غیابی، درخواست واخواهی مطرح کند..

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی