بیمه مسئولیت و حادثه ناشی از کار

سلام بیمه مسئولیت کامل کردم کارگرم صدمه دید چشمش پیچ پرید دوتکه داخلش مجبور شد عمل کنه بخیه هم خورد حدود دوهفته بسته بود و بعدش هم بیناییش ضعیف بود کلا بیمه ۲ میلیون بهش گفته میده که پول بیمارستانش بیشتر شد که من دادم آيا ارزش شکایت داره ؟ یا با همون ۲ میلیون من هم ی چند میلیون بهش بدم تموم بشه

نظر سوال کننده به پاسخ:
خیلی ممنونم از مشاوره مفید و کاملتون
05 آبان 1400 49

با درود؛
کاربر محترم؛ اطهارنطر قطعی در اینخصوص بستگی به صدمه و جراحات وارده به کارگر دارد که با معاینه پزشکی قانونی مشخص می شود،،
ولی درحالت کلی؛ با توضیحات مطروحه در سئوال؛
بنطر دیه جراحت وارده به چشم، به حدی که مورد عمل جراحی هم واقع شده،، قطـعا بسیار بیشتر از مبـلغ دو میلیون ناچیـز می باشد..
در صورت توافق بر مصالحه، می توانید با پرداخت مبالغی، رضایت بی قیدوشرط مصـدوم را جلب نمایید..
عنداللـزوم جهت بررسی بیشتر، می توانید از طریق مشاوره تلفنی نیز اقدام کنید..
مؤید باشـید..

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی