استفاده از نام شرکت جهت معرفی کار

سلام اگر فقط نام شرکتی جهت معرفی کار در پیام برده شده باشد و سو استفاده ای نشده باشد شرکت میتواند شکایت کند از فرد ؟

08 آذر 1400 57

با درود؛
کاربر محترم؛ در صورتیکه سواستفاده و یا سوءنیتی در اینخصوص وجود نداشته باشد، جرمی محقق نگردیده و طرح احتمالی شکایت نیز نتیجه ای در بر نخواهد داشت..
مؤید باشید..

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی