نحوی شکایت از شرکتهای هرمی چگونه است

شرکتهای هرمی ونحوه شکایت از آنها و مدارکی که باید داشته باشم

13 آذر 1400 24

بابت شرکتهای هرمی طبق قانون مجازات اخلالگران نظام اقتصادی ماده ۱ و ۲ آن فعالان اصلی به ۵ تا بیست سال زندان و تا ۷۴ ضربه شلاق و فعالان جزء‌به ۶ ماه تا ۳ سال حبس .علاوه برآن به جزای نقدی به دو برابر مال نامشروع تصاحب کرده و رد مال محکوم میشود و در رابطه با مدارک هر سند و پیام ودلیلی که نشاندهنده ارتباط با این شرکتهای هرمی است از پیامک یا صوت یا دست نوشته و فیلم و....می تواند به عنوان اماره یا دلیل اثبات دعوی استفاده شود.

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی