هزینه دادرسی یک میلیار چقدر میشود

سلام درخواست استرداد یک میلیاری که چند سال پیش به حساب کسی با چکی که خودم پشت نویس کردم دارم و مدرکی برای اینکه برا چی پول دادم ندارم هزینه دادرسی چقدره ممکن بجایی برسم

نظر سوال کننده به پاسخ:
سوال رو اصلا کامل نخواند
11 دی 1400 23

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی