اعسار در پرداخت اقساط

س از تعزیرات حساب خودم و ضامن رو مسدود کردن آیا شرایط قسطی میشه بدم و یا نقدی اگه بشه بدم آیا تخفیف میدم بهم کل مبلغ ۷ م هست

24 دی 1400 6

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی