سئوال درسی؛ ویژگیهای پژوهش های حقوقی

با سلام. لطفاً راهنمایی بفرمایید سوال امتحانی اینجانب می باشد. با توجه به تفاوت های موجود میان پژوهش های کمی و کیفی توضیح دهید که پژوهش های حقوقی چه ویژگیهایی دارند؟

30 دی 1400 12

با درود؛
کاربر محترم؛ اساسا این سایت صـرفا راجع به پاسخگویی به مسائل و مشکلات حقوقی و قضایی کاربران طراحی شده و امکان پاسخگویی به سئوالات درسی و دانشگاهی مقـدور و میسر نمی باشد..
بهتر است که پاسخ سـئوالات درسی خود را با تحقیق در کتب حقوقی مرتبط حستجو کنید..
مؤید باشید..

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی