امکان تغییر در درصدهای اعلامی صادره از پزشکی قانونی

سلام من پدرم ۲ سال پیش با برادرش درگیر شد برادرش و برادرزادش و زن برادرش زدنش دستش و پیشونیش و دماغش شکست بعد اونا هم خود زنی کردن اول به اونا نامه پزشکی قانونی ندادن ولی الان ۱۵درصد دیه برای ما و ۲درصد دیه برای اونا اومده با اینکه نامه پزشکی قانونی نداشتن و ما مطمعن هستیم که اونا پارتی دادن و میخوایم ببینیم آیا وکیل ما میتونه از اونا پول گرفته باشه تا پرونده مارو دستکاری کنه ؟

02 بهمن 1400 34

با سلام
کاربر محترم چنین امری محال ممکن است زیرا نامه پزشکی قانونی به صورت مهر و موم شده ارسال میشه به دادگاه. بدین خاطر امکان تغییر یا دستکاری آن وجود ندارد. این احتمال هست که طرف مقابل شما، با زدو بند بازی و رشوه به پزشکی قانونی، درصد برای جراحات خود گرفته باشند.
موفق و موید باشید.

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی