اخراج کارگر و بدون حقوق قانونی و مزایا

سلام بنده حدود 20 سال در کارگاه بلوک وتیرچه زنی که در 5 سال گذشته به شرکت ساختمانی فضا پوشان هزار خشت تغییر کرده در پست های جوشکاری، سرکارگر، سرپرست پروژه، مسئول خرید و..مشغول بکار بوده. که در اردیبهشت امسال به بهانه نبود کار ایشان را تعطیل کرده،بنده با سرزدن به پروژه ها متوجه فعال بودن کارها بانیروهای اتباع شده وبعد از گفتن به رئیس شرکت ایشان با وعده های دروغ و امروز وفردا کردن وتراشیدن بهانه چند ماه وقت کشی کرد لذا در این مدت بنده از طریق اداره کاره اقدام به شکایت کردم وبا متوجه شدن رئیس شرکت از شاکی بودن من باز هم با وعده های دروغ باگفتن پرداخت حق بیمه تا بازنشستگی، و.... که تا کنون با گذشت 20 سال هیچ مبلغی هیچگونه وجهی بعنوان عیدی پاداش، سنوات و..... از مزایای کارگری بمن پرداخت نکرده من را از شکایت منصرف نمود،که حدود 5 ماه حق بیمه من را نیز پرداخت کرده ومن سر کار نبوده که این خود یک جرم میباشد. با مراجعه به بیمه تامین اجتماعی در بهمن ماه متوجه به پرداخت نکردن حق بیمه از آبان ماه شده ام، باگذشت 20 سال کار آیا می‌شود نیروی خود را که زمانی او را پسرم، فرزندم خطاب می‌کرد بدون یک ریال حق وحقوق قانونی ومزایا از کار اخراج کند لذا عاجزانه تقاضایه راهنمای از شما را دارم.

26 بهمن 1400 41

با درود؛
کاربر محترم؛ شما می توانید اقدام به تنظیم و طرح دادخواستی در اداره کار محل، مبنی بر مطالبه حق و حقوق و مزایای قانونی خود، طبق قانون کار را بنمایید و تقاضای صدور حکم بر بازگشت به کار را نیز بخواهیدـ
مؤید باشید..

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی