عنن در مرد

از نظر اهل سنت ایا اگر زن در صورت اطلاع از عنن سکوت کند حقش ساقط می شود؟

21 اردیبهشت 1399 76

با عرض سلام خدمت شما
از نظر اهل سنت اگر زن بعد از علم به عنن مدت طولانی سکوت کند حتی اگر با شوهرهمخوابی داشته باشد حقش ساقط نمی شود و پس از مراجعه زن به قاضی وی یک سال مهلت می دهد اگر در خلال این مهلت با شوهر همخوابی داشته باشد حقش ساقط نمی شود. چون مفروض این است که مهلت برای تجربه و امتحان امکان امیزش است اما اگر پس از گذشت یک سال عیب رفع نشد و قاضی امر به طلاق نمود یا در صورت امتناع شوهر خودش جدایی افکند و مهلتی برای خیار تعیین کرد در این صورت اگر با شوهر همخوابی و رابطه داشته باشد حق خیارش ساقط می شود.

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی