ازدواج با خواهر زن

سلام ببخشید یک مرد میتواند با خواهر همسر خود ازدواج کند؟ این ازدواج صحیح است؟

21 اردیبهشت 1399 132

با سلام
طبق نظر اهل سنت به استناد ایه قرآنی که به تصریح می نماید (ان تجمعوا بین الاختین) در صورتی که مرد با زنی ازدواج کند نمی تواند همزمان با خواهر زن خود ازدواج کند خواه خواهر پدر یا مادری یا پدر و مادری زن باشد.

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی