خسارت دوران خواستگاری

سلام درباره ی جبران خسارت مادی و معنوی دوران خواستگاری راهنماییم کنید لطفا؟

21 اردیبهشت 1399 93

با سلام
در این باره اختلاف نظر وجود دارد برخی مانند ابوزهره ضرر مادی را قابل جبران دانسته اما ضرر معنوی را قابل جبران نمیدانند برخی دیگر گفته اند قاضی میتواند در صورت عدول حکم به جبران خسارت بدهد مشروط بر این که شرایط زیر وجود داشته باشد :
1.ثابت شود که عدول از جانب زن نبوده است
2.عدول موجب ضرر مادی و معنوی شده باشد
3.خواستگاری میل و رغبت به ازدواج با مخطویه را تاکید کرده باشد به طوری که عادتا و عقلا به عنوان تصمیم به اجرای عقد ازدواج تلقی شود

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی