نکاح با اقارب

از نظر اهل سنت نکاح با کدام اقارب نسبی ممنوع می باشد ؟

21 اردیبهشت 1399 120

با سلام خدمتتون عرض کنم که
نکاح با پدر و اجداد و با مادر و جدات هرقدر که بالا برود.
2.نکاح با اولاد هرقدر که پایین برود
3.نکاح با برادر و خواهر و اولاد ان ها هرقدر که پایین رود .
4.نکاح با عمات و خالات خود و عنات و خالات پدر و مادر و اجداد و جدات .
نکاح با این افراد ممنوع است هرچند قرابت حاصل از شبهه باشد.

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی