طلاق

با سلام خدمت شما در مورد طلاق خلع و مبارات توضیح دهید لطفا .

21 اردیبهشت 1399 159

خلع و مبارات یعنی کراهت زوجین نسبت به همدیگه و با بخشش قسمتی از مهریه طلاق تبدیل به مبارات یا خلع میشود و طلاق از جانب زوج و همچنین عدم بخشش مهریه از جانب زوجه طلاق رجعی می شود و مدت عده قبل از ثبت طلاق می باشد

شما میتوانید مهریه خود را به صورت آنلاین محاسبه کنید

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی