پرسش در مورد مفهوم رای هیئت تشخیص اداره کار

سلام خسته نباشین برای بیمه بیکاری وبازگشت بکار شکایت کارفرمامو گردم خاستم در مورد این رای راهنمایی کنید خدا خیرتون بده.ﻣﺒﺎﺩﺭﺕ ﺑﻪ ﺻﺪﻭﺭ ﺣﮑﻢ ﻧﻤﻮﺩ ﻭ ﺑﺎ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﺍﻗﺮﺍﺭ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺿﻤﻦ ﺍﺣﺮﺍﺯ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﮐﺎﺭﮔﺮﯼ ﻭ ﮐﺎﺭﻓﺮﻣﺎﯾﯽ ﻓﯽ ﻣﺎﺑﯿﻦ ﻃﺮﻓﯿﻦ ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎ ﺳﻠﻄﺎﻧﯽ ﺑﺨﻮﺍﺳﺘﻪ ﺑﺎﺯﮔﺸﺖ ﺑﮑﺎﺭ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺑﺤﺚ ﻭ ﺑﺮﺭﺳﯽ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﻭ ﻣﺤﺘﻮﯾﺎﺕ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻭ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻤﺎﻉ ﺍﻇﻬﺎﺭﺍﺕ ﻃﺮﻓﯿﻦ ﺑﻪ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺁﺭﺍ ﺭﺍﯼ ﻫﯿﺎﺕ : ﻫﯿﺎﺕ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺷﺨﺼﯽ ﺍﯾﺠﺎﺩ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﻣﺤﻞ ﮐﺎﺭ ﺍﺧﺮﺍﺝ ﺍﯾﺸﺎﻥ ﺭﺍ ﻏﯿﺮ ﺍﺭﺍﺩﯼ ﺩﺍﻧﺴﺘﻪ ﻭ ﺿﻤﻦ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺍﺧﺮﺍﺝ،ﺣﮑﻢ ﺑﻪ ﺭﺩ ﺍﺩﻋﺎﯼ ﺍﯾﺸﺎﻥ ﺻﺎﺩﺭ ﻣﯽ ﻣﺎﺩﺗﯿﻦ 2ﻭ3ﻗﺎﻧﻮﻥ ﮐﺎﺭ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﯾﺦ 1.2.1397ﻟﻐﺎﯾﺖ 29.2.1400ﺩﻋﻮﯼ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺭﺍ ﻭﺍﺭﺩ ﻧﺪﺍﻧﺴﺘﻪ ﻭ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻭ ﻣﺸﮑﻼﺕ ﻤﺎﯾﺪ

31 فروردین 1401 32

با توجه به مطلب ارسالی رای به ضرر شما صادر شده و خواسته پذیرفته نشده است.این آرا بدوا قابل اعتراض در هیبت حل اختلاف هستند و اگر آنجا اعتراض نشد و یا بعد از اعتراض، مجدد هیبت حل اختلاف هم خواسته شما را رد کرد،از رای قطعی این هیبت ها می توان ظرف ۳ ماه به دیوان عدالت اداری شکایت کرد

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی