خرید و فروش کودک

اگر پدر و مادر طفلی با دریافت وجه نقد کودک خود را در اختیار فرد دیگری قرار دهند که آن فرد به عنوان فرزندخوانده از آن نگهداری نماید آیا این عمل، جرم است یا خیر؟

27 اردیبهشت 1399 58

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی