کاشت خشخاش

کاشت خشخاش برای تولید مواد مخدر چه مجازاتی خواهد داشت؟

27 اردیبهشت 1399 114

با عرض سلام
طبق ماده ی2 قانون مبارزه با مواد مخدر هر کس مبادرت به کشت خشخاش کند و یا برای تولید مواد مخدر به کشت
شاهدانه بپردازد علاوه بر امحاء کشت در هر بار، بر حسب‌میزان کشت به شرح زیر
مجازات خواهد شد:
1 - بار اول، یک تا ده میلیون ریال جریمه نقدی.
2 - بار دوم، پنج تا پنجاه میلیون ریال جریمه نقدی و سی تا هفتاد ضربه شلاق.
3 - بار سوم، ده تا صد میلیون ریال جریمه نقدی و یک تا هفتاد ضربه شلاق و دو تا
پنج سال حبس.
4 - بار چهارم، اعدام.

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی