;
پارکینگ

سلام یکی از همسایه ها با اینکه پارکینگ دارد ماشینش را در جای پارک من پارک میکند خیلی تذکر دادم ولی فایده ای نداشته چکار کنم؟

27 اردیبهشت 1399 72

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی