شکایت تصرف عدوانی از دیگری

سلام. ما چندتا زمین در روستا از پدر به ارث بردیم که یکی به من بعنوان پسر رسید. یکی از برادرهام چون باغ نداشت از من خواست که قسمتی از زمینم رو بهش بدم و ما هم تقسیم کردیم و بهش دادیم و با سیم طوری مرزبندی کردیم‌. درخت گردوم رو که حدود یک متر با مرز مشترکمون فاصله داشت رو قطع کردم تا مزاحمتی برای برادرم ایجاد نکنه. حالا برادرم از ما شکایت کرده که اون درخت برای من بوده و سیم طوری رو جابجا کرده. دهیار و شورا هم تایید کردند که گردو تو زمین خودم بوده و برادرم حقی برای شکایت نداره. حالا از دادگاه به ما زنگ زدن که برای شکایتش حاضر شویم. سوالم اینه که آیا شکایت برادرم درست است و حق با اونه؟ در صورتی که حق با ما باشه و پرونده رو ببریم ایا میتوانیم نسبت به اون شکایت کنیم؟ چه شکایتی میتوانیم کنیم؟ من در این مدت از کسب و کارم زدم و بسیار خسارت زمانی و پولی خوردم.

09 اردیبهشت 1401 21

با سلام
کاربر گرامی شما می توانید از ایشان تحت عنوان تصرف عدوانی شکایت کرده و ادله و سابقه تصرف که موید ادعای شماست و سایر ادله و مدارک مانند گواهی دهیاری را هم به عنوان منضمات استفاده نمایید.

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی