مکان برای استعمال مواد مخدر

اگر شخصی به منظور استعمال مواد مخدر مکانی را بسازد یا تهیه کند ایا این اقدام جرم است؟

27 اردیبهشت 1399 33
با عرض سلام
بله جرم است زیرا طبق قانون هرکس به منظور استعمال مواد مخدر یا روان ‌گردان‌ های صنعتی غیر دارویی مکانی را دایر و یا اداره کند به پنج میلیون تا ده میلیون ریال جریمه نقدی و بیست تا هفتاد و چهار ضربه ‌شلاق و یک تا دو سال حبس و انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم می ‌شود. مجازات تکرار این جرم، دو تا چهار برابر مجازات بار اول خواهد بود.

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی