تردید در اصالت وکالت نامه

سلام یک وکالت فروش قدیمی مربوط به ۴۰ سال قبل منتسب به مورث بنده می باشد که مطمین نیستم که آیا امضای مورث بنده جعل شده است یا خیر و چون اصل این وکالت فروش در دفترخانه است و من به اصل آن دسترسی ندارم. آیا بدون آنکه از دفترخانه یا خریدار شکایت کنم آیا این امکان وجود دارد که دستور کارشناسی وکالت فروش بابت جعل امضا را از مرجع قضایی بگیرم ؟؟؟؟ آیا با تامین دلیل این کار امکان پذیر است ؟؟؟؟ تشکر فراوان

28 اردیبهشت 1399 57

سلام شما در مثابل هرگونه سند منتسب به مورث خود می توانید به ادعای جعل یا تردید متوسل شوید ادعای جعل در مقابل اسناد رسمی می باشد . لازم به ذکر است با فوت موکل وکالت نامه اعتباری نخواهد داشت.

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی