جرایم رانندگی

در تصادفات رانندگی اگر کسی خود را برخلاف واقع به عنوان راننده معرفی کند، دارای چه مجازاتی است؟

31 اردیبهشت 1399 60

عرض سلام خدمت شما کاربر محترم
مطابق ماده 62 قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه هرگاه شخصی برخلاف واقع خود را به‌عنوان راننده وسیله نقلیه مسبب حادثه معرفی کند به مجازات حبس درجه هفت محکوم می‌شود؛ راننده نیز چنانچه در این امر تبانی کرده باشد به مجازات مذکور محکوم می‌شود.
میزان حبس درجه 7 هم، حبس از نود و یک روز تا شش ماه می باشد. (ماده 19 قانون مجازات اسلامی)

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی