پرداخت دین

ایا ادای دین توسط شخصی غیر از مدیون مورد قبول است از نظر قانونی یا خیر؟

01 خرداد 1399 52

با عرض سلام خدمت شما
طبق ماده ی 267 قانون مدنی ایفای دین از جانب غیر مدیون هم جایز است اگر چه از طرف مدیون اجازه نداشته باشد ولیکن کسی که دین دیگری را ادا می‌کند اگر با اذن باشد حق مراجعه به او دارد والا حق رجوع ندارد.

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی