حقوقی

سلام سند را برای کیفری وثیقه گذاشتیم ک تا پایان دادگاه ازاد باشند به قید وثیقه ... میتونیم هنوووز ک حکم نیومده سند رو بگیریم؟

01 خرداد 1399 50

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی