حکم معاونت در پخش مواد مخدر

سلام من و یکی از دوستانم در کار پخش مواد بودیم من و به عنوان معاون گرفتن به دوستم که فروشنده بوده ۸ سال حبس دادن مجازات منم همون ۸ سال میشه ؟

07 خرداد 1399 186

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی