گرفتن اموال

سلام همسرم و برای مواد گرفتن و گفتن همه ی اموالش که از مواد به دست اومده میگیرم ازمون ما تازه با پول کارش ی کامیون گرفته بودیم به نام خودشه ازمون میگیرنش ؟

07 خرداد 1399 154

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی