تعهدخدمت

درسال 94 دانشگاه های علوم پزشکی برحسب نیاز وبه نمایندگی از وزارت بهداشت از پذیرفته شدگان رشته تکنیسین سلامت دهان ودندان تعهدنامه محضری گرفتن که این فارغ التحصیلان به مدت 6 سال در مناطقی که که دانشگاه علوم پزشکی اعلام مینماید خدمت نمایند ودراین 6سال ، هرگونه فعالیت بغیراز این موضوع ، ادامه تحصیل و.. ممنوع خواهدبودلیکن پس از فارغ التحصیلی متاسفانه دانشگاه به تعهدخود عمل نمینماید وبهانه عدم نیاز ، منابع مالی و... را مطرح میکند آیا میتوان این مشکل را ازطریق مراجع قضایی ودیوان عدالت پیگیری وچقدر امید به محکومیت دانشگاه ها ووزارت بهداشت میباشد.ممنوع

13 خرداد 1399 77

سلام
کاربر محترم تعهد اخذ خدمت هر وزارتخانه موجب ایجاد حق استخدام برای
برای متعهد نخواهد بود بلکه این حق متعلق به متعهد له یعنی وزارتخانه است و قابل اسقاط می باشد . بجز در موارد بورسیه که مقرارت آن متفاوت است

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی