اموال غیرمنقول

شخصی اموال غیرمنقول خود را به دیگری صلح کرده و در دادگاه نیز به وقوع معامله اقرار نموده است آیا درخواست خواهان قابل ترتیب اثر است یا خیر ؟

14 خرداد 1399 58

با سلام خدمت شما کاربر گرامی
طبق مواد 46 و 47 قانون ثبت از طرف مجلس شورای اسلامی نسخ نشده و از طرف فقهای شورای نگهبان نیز مغایرت آن‌ها با شرع اعلام نگردیده است بنابراین دارای اعتبار بوده و به قوت خود باقیست النهایه درصورتی‌که وقوع معامله مورد اقرار طرفین باشد مانعی از جهت قبول آن نخواهد داشت.

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی