اظهارات متهمین بودن ارائه استناد قانونی

با سلام متهمین دراظهارات خود مسائلی مطرح نموده اند آیا از نظر قوانین ومقررات قضایی متهمین به ادعا که دراظهارات خود دارند باید دلیل ارائه بدهند بی زحمت راهنمایی بفرمایید

18 خرداد 1399 54

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی