سفته دارم ۲۵۵۰۰ به تاریخ پارسال بخوام برگشت بزنم چکارش میکنن

سلام من سفته دارم ۲۵۵۰۰ به تاریخ پارسال بخوام برگشت بزنم چکارش میکنن؟؟ چه تصمیمی براش میگرن

02 تیر 1401 11

سلام .شما می توانید سفته را تاریخ بزنید ومثل چک که گواهی عدم پرداخت می گیرند سفتهرا واخواست کنید سپس دادخواست مطالبه دهیدمنتها در جلسه رسیدگی منشاصدور چک باید مشخص گردد نتیجه بر می گردد به دفاعیات شما وطرف صادرکننده .

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی