اعتراض وشکایت بعدازتوافق وسازش

بنده قراردادیکساله موقتی ازتاریخ۹۸/۴/۳۰لغایت۹۹/۰۴/۳۰داشتم.کارفرمابه مدت۳ماه حین کاردرشرکت ۳۰۰۰۰۰۰۰ریال داده بودومن روازکاراخراج کرد.باکارفرمادرهیئت حل اختلاف به جای بازگشت به کارکلابامبلغ ۲۵۰۰۰۰۰۰۰ریال توافق وسازش کردم.ایامیتوان توافق وسازش رابهم زدوازطریق دیوان عدالت اداری شکایت واعتراض کردایاراهی هست یاخیر؟

23 خرداد 1399 104

سلام و درود
در خصوص فرض سوال
خیر
با عنایت به اینکه این توافق قطعی است لازم الاتباع است
اما اگر احتمال میدهید در خصوص حقی یا مزایایی تصمیم نگرفته اند و حقتان ضایع شده
می‌توانید اعتراض کنید
موفق باشید

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی