اعسار در گزارش اصلاحی شورا؟

سلام و احترام بنده از شخصی به دلیل سفته15میلیونی در شورای حل اختلاف شکایت کردم،درشوراگزارش اصلاحی مبنی براینکه ایشان بعداز دوماه مبلغ مذکور روپرداخت کند صادرشده.مدت دوماه گذشت وایشان نتوانستند پرداخت کنند ومن هم درخواست اجرائیه کردم و فردا روز آخر مهلت ده روز ایشان هست.درمفاد اجرائیه نوشته محکوم مالی معرفی کند یاچناچه قادر به اجرای مفاد اجرائیه نیست باید ظرف سی روزصورت اموال خود رو ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضایی ارائه دهد وگرنه به درخواست بنده بازداشت خواهد شد.سوال از خدمتتون این بود باتوجه به اینکه قبلا خود ایشان دوماه زمان خواسته و پرداخت نکرده مجدد می تواند درخواست اعسار بدهد؟واینکه فردا روز آخر مهلت ۱۰روز ایشان هست اگر درخواست اعسار بده من دیگر نمی توانم حکم جلب بگیرم؟

07 تیر 1401 50

مخاطب عزیز ضمن سلام مجدد؛
اگر سازش در شورا منجر ب صدور گزارش اصلاحی شده مفاد ان قابل اجرا بوده و ضمانت اجرایی دارد مضاف بر اینکه در گزارش اصلاحی اصولا درخواست اعسار از جانب محکوم علیه موضوعیتی ندارد چرا ک ب پرداخت دین خود متعهد شده و اعسار مورد قبول واقع نمیشود بعد از موعد اجراییه میتوانید برای جلب اقدام نمایید
موید باشید

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی