معني ابلاغيه نوع علت حضور پيگيري شكايت مطروحه و... چيست؟

نوع علت حضور پیگیری شکایت مطروحه وارایه ادله واسناد پرداخت وجه

13 تیر 1401 68

سلام
كاربر گرامي در فرضي كه متن ارسالي در ابلاغيه براي شما ارسال شده است،به معني ابلاغيه حضور شما به عنوان شاكي جهت ارائه اظهارات و ادله ومدارك موجود براي اثبات جرم ميباشد.بنابراين ميبايست در وقت مقرر به شعبه رسيدگي كننده مراجعه نماييد.
موفق باشيد.

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی