عدم درج مجازات شباق و جزای نقدی در سوء پیشینه

درود برای استخدام در شرکت گواهی سو پیشینه ازم خواستن قبلا مقداری قرص متادون ازم گرفتن فقط جریمه و شلاق بوده و مدتی در بازداشتگاه مواد مخدر بودم آیا جزو سابقه حساب میشود یا نه اگر حساب میشود راهی برای پاک کردن آن هست چهار سال از آن میگذرد

15 تیر 1401 19

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی