رابطه نامشروع

سلام من از رابطه نامشروع همسرم با زنی دیگر فیلم و عکس دارم و میخواهم شکایت کنم تا مجازات شوند ایا قانون حقی برای من قایل هست؟ و چه مجازاتی خواهد داشت ؟

25 خرداد 1399 73

سلام
کاربر محترم شما حق شکایت از همسر و شخص نامحرم مه با او رابطه داشته دارید لکن ارایه. عکس و فیلم دلالت قطعی بر توجه اتهام نیست به عبارتی باید اصالت مدارک مذکور برای مرجع رسیدگی کننده احراز شود. که در آن صورت با صدور قرار جلب به دادرسی و ارسال پرونده به دادگاه ، حکم مقتضی صادر می شود

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی