فرجام خواهی

با سلام در چه پرونده هایی که موضوع کیفری دارد می توان در دیوان عالی کشور فرجام خواهی کرد؟ باید شرایط خاصی داشته باشه ؟ به عنوان‌مثال در پرونده هایی که مجازات آن ها شلاق است و در تجدید نظر قطعی شده و قابل اعتراض نیست آیا می توان در دیوان عالی کشور فرجام خواهی کرد؟ و اگر پاسخ مثبت است حتما باید از تهران اقدام شود یا می توان در دفاتر خدمات قضایی اقدام کرد؟

29 خرداد 1399 59

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی