انگشت نکاری

سلامو عرض ادب آیا برای پیدا کردن سارق اگر به کسی سوء نیت داشته باشیم و از دادگاه تقاضای اثرانگشت بنمائیم آیا دادگاه برای اثبات دستور به انگشت نکاری می دهد یا اینکه به شاهد لازم است ؟؟

09 تیر 1399 161

با سلام درخواست انگشت نگاری از سوی شما پذیرفته نمیشود بنا به نظر بازپرس و مرجع قضایی در جریان پرونده و بازجویی انگشت نگاری صورت میگیرد
شما فقط میتوانید از آن شخص به عنوان سارق شکایت کرده و دلایل خود را ارائه دهید باقی تحقیقات با مرجع قضایی است.

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی