رای دادگاه بدوی دیوان؟

باعرض سلام.وکلامیگویندهرگاه کارگری به دیوان شکایت کندو اگردیوان عدالت اداری رای هیات حل اختلاف رو نقض وابطال کنددرانصورت رای به نفع کارگرصددرصدتغییرخواهدکردوامااگردیوان رای روفقط نقض کندبه هیات حل اختلاف شعبه همعرض ارجاع داده میشودودرهیات حل اختلاف شعبه همعرض ممکنه که رای هیات حل اختلاف قبلی بازهم دوباره تائیدبشه وانوقت کارگرمجبورهست برای باردوم به دیوان عدالت اداری شکایت کندایاواقعااینگونه است؟

14 تیر 1399 110

باسلام و احترام
برابر قانون ديوان عدالت اداري بار نخست كه شما اعتراض ميكنيد ديوان عدالت اگر راي داراي ايراد و نقص شكلي و ماهوي باشد ،راي را به شعبه رسيدگي كننده باز ميگرداند و شعبه ضمن رفع ايرادات برابر نظر ديوان ،مجددا راي صادر ميكند و در صورت اعتراض دوباره، ديوان با نظر مشاورين اقدام به صدور راي ميكند

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی