وقت رسیدگی به ذی سمت

وقت رسیدگی به ذی سمت ابلاغ می شود یعنی چه ؟

19 تیر 1399 948

با سلام خدمت شما یعنی وقت رسیدگی به شخصی که در پرونده دارای سمت و یکی از طرفین پرونده است ابلاغ می شود که ممکن است آن شخص وکیل ، قیم ، ولی ، نماینده ، خواهان ، خوانده و ... است باشد که در جلسه دادرسی حاضر شده و دفاعیات را انجام داده و دادرسی صورت گیرد و تا پایان ختم جلسات دادرسی اقدامات لازم را انجام داده تا به صدور رای قطعی منتهی شود .

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی