لایحه به تمبرنیازی دارد؟

سلام.ایامن میتونم یک لایحه رو درکاغذسفیدa4بنویسم وازطریق پست مرکزی ارسال کنم.ایالایحه بایستی در دفتردیوان تمبرخورده باشدیانیازی به تمبر نیست؟

25 تیر 1399 132

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی