;
شهادت و سوگند کذب

سلام. ایا شهادت کذب و سوگند کذب جز جرائمی هستند که جنبه عمومی دارند؟ تشکر

25 تیر 1399 44

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی